BRAVO!, de wijk- en belangenvereniging van de wijk Oostindie is opgericht in januari 2009.
Inmiddels zijn er meer dan 400 leden ingeschreven.

Het lidmaatschap is uitsluitend voorbehouden aan bewoners van de wijk Oostindie.
De naam BRAVO! is gekozen, omdat in deze naam alles staat weergegeven waar de wijkvereniging voor staat:

 

Belangen Recreatie Activiteiten Vereniging Oostindie!

Als belangenvereniging is BRAVO! een gesprekspartner van de gemeente Westerkwartier.
Heeft u vragen of wilt u problemen voorleggen, stuurt u dan een e-mail naar info@wijkverenigingbravo.nl. Ook kunt u uw ideeën en suggesties voorleggen.

Verder organiseert de wijkvereniging diverse activiteiten gedurende het jaar. Dit met als doel om een nauwere band met uw wijkgenoten te krijgen en het welzijn binnen de wijk te vergroten.
De activiteiten worden op deze website aangekondigd.
Verder wordt er regelmatig een digitale nieuwsbrief rondgestuurd onder de leden met daarin nieuws en wetenswaardigheden over de wijk Oostindie.


Een lidmaatschap van Wijkvereniging BRAVO! kost € 10,00 per jaar. U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Via de ledenpas krijgt u aantrekkelijke kortingen bij lokale ondernemers in Leek.
Als lid van BRAVO! kunt u gebruik maken van de collectiviteitsregeling met Sportcentrum Leek. Via deze regeling kunt u onbeperkt gebruik maken van de fitness-mogelijkheden en de andere faciliteiten die het Sportcentrum biedt.
Bij het invullen van het formulier heeft u uw lidmaatschapsnummer van BRAVO! nodig.
Aanmeldformulier collectiviteitsregeling.