In de gemeente Leek worden dit jaar werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek. Een van de onderdelen is de aanleg van het eindpunt Oostindie in de wijk Oostindie. De kruising tussen Watersingel en Houtsingel wordt vervangen door een rotonde. Daar komt ook een bushalte voor lijn 3 van Qbuzz.

Uitvoering

De gemeente Leek heeft aannemersbedrijf A. Faber BV uit Bolsward geselecteerd om het eindpunt aan te leggen. Het project is opgedeeld in twee fases: in fase 1 wordt de rotonde aangelegd; in fase 2 het fiets- en voetpad. Om tijdens de uitvoering de wijk bereikbaar te houden wordt er een noodweg aangelegd waarlangs het verkeer geleid wordt. De huidige bushalte wordt tijdelijk verplaatst naar de Zandwinning. Fietsers worden, in verband met de veiligheid, omgeleid. Dit wordt door middel van bewegwijzeringsborden aangegeven.

Start project

Vanaf 19 februari tot 23 februari worden de vooraankondigingsborden in de wijk geplaatst. Daarna gaat de aannemer van start met de voorbereidende werkzaamheden en vanaf maandag 5 maart zal hij met de werkzaamheden van de rotonde gaan beginnen. De rotonde wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, half mei in gebruik genomen.

Veiligheid

De werkzaamheden worden uitgevoerd met onder meer graafmachines, shovels en vrachtwagens. Wij verzoeken u om u aan de veiligheidsvoorschriften rond de werkzaamheden te houden en uit de buurt van de machines te blijven.

Mogelijke overlast van de werkzaamheden proberen we tot een minimum te beperken. Heeft u desondanks nog vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u deze stellen aan dhr. Ale de Vos van aannemersbedrijf A. Faber B.V. uit Bolsward, tijdens werkdagen van 7.00 – 17.00 uur te bereiken op: 06 – 13 14 60 05.

Ook kunt u contact opnemen met dhr. Ingmar Slagter van de gemeente Leek, telefoonnummer 0594 - 55 15 15

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek

De gemeente Leek en de provincie Groningen willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Hiervoor moet langs de route een aantal maatregelen genomen worden. Het maatregelenpakket HOV Leek is op 1 april 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Leek en op 23 september 2015 hebben Provinciale Staten hierover een besluit genomen. Meer informatie over het project HOV Leek vindt u op www.provinciegroningen.nl/hovleek.