Bestuursleden Wijkvereniging BRAVO!:

  

  • Voorzitter en contactpersoon met gemeente Leek: Jan Pruim


jan-pruimIk ben geboren in Marum en woon sinds 2006 in Leek aan de Watersingel hier in Oostindie. Samen met mijn vrouw Sandra en dochters Savannah en Esmeralda, die hier is geboren, wonen we hier met enorm veel plezier in de wijk. Vanaf het begin zijn we lid van de wijkvereniging en sinds 2015 ben ik toegetreden in het bestuur. Persoonlijk ben ik erg blij met de wijkvereniging, je ziet niet vaak dat een dergelijke vereniging zoveel leden heeft en ook al zo lang bestaat.

Op de algemene ledenvergadering in 2019 ben ik aangesteld als voorzitter van de vereniging. Ik vind het een mooie uitdaging om het stokje over te nemen van Joan Smit. BRAVO! bestaat inmiddels al weer heel wat jaren. Ik wil graag zorgen voor continuïteit van de vereniging. 

Met het hele bestuur hopen en verwachten wij dat wij de belangen van alle leden goed kunnen dienen. Maar ook dat we voor leuke en gezellige activiteiten kunnen blijven zorgen.

Het onderhouden van de contacten met de gemeente is een van mijn taken. Met de gemeente voeren we zeker twee keer per jaar overleg. Dit overleg gaat over de plannen die de gemeente heeft met de wijk, maar ook de plannen en ideeën die uit de wijk komen. Zo hebben we overleg over de verkeersveiligheid, inrichting van bepaalde gebieden in de wijk en nog veel meer. Op de website van de gemeente Leek kunt u overigens eenvoudig melding maken van kapotte verlichting, verzakte klinkers, etc. Ook telefonisch is de gemeente zeer eenvoudig te bereiken en te benaderen.

Ik geniet ervan om op deze manier een steentje bij te dragen aan een fijne en leefbare wijk.

Tot ziens in onze mooie wijk!

 

  • Penningmeester en ledenadministratie: Marjan Vonck

MarjanVonck

Samen met mijn vriend Arnoud en zoontje Twan, ben ik in de zomer van 2016 komen wonen in de wijk Oostindie.

Ik vind de actieve wijkvereniging een van de pluspunten aan de wijk Oostindie, omdat de activiteiten die worden georganiseerd de saamhorigheid vergroten. Daarnaast wordt er actief overleg gevoerd met de gemeente over de belangen van de inwoners van de wijk/leden van de wijkvereniging.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als assistent accountant, en wil met mijn financiële kennis graag actief een steentje bijdragen aan het voortbestaan van onze wijkvereniging. Om deze reden ben ik op de algemene ledenvergadering van 2017 aangesteld als penningmeester.

Ik hoop u graag te ontmoeten bij een van de activiteiten, en als u nog geen lid bent; dan zie ik graag uw aanmelding tegemoet! 

  

 

  • Secretaris: Annet Spriensma

foto Annet

Mijn naam is Annet Spriensma. Ik ben senior jurist bij het ministerie van Economische Zaken. Met mijn man Johan, onze kinderen Art-Jan en Ella en onze drie poezen woon ik sinds kort in Oostindie (Hazelaar). Eerder woonden wij in Leek (wijk Wolveschans) en Niebert (Carolieweg). Nu we voorlopig in Leek blijven (we gaan een woning bouwen aan de Dotterbloem in 2017) wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan het sociale leven in onze groeiende wijk. Hopelijk zien we elkaar bij de diverse activiteiten van onze vereniging!

 

 

 

 

  

  • Activiteitencoördinator: Jasper Sikkens

Jasper.2014

Ik ben geboren in Haren en woon sinds 1996 in Leek. Na eerst in het plan Wolveschans te hebben gewoond, wonen wij sinds december 2006 met veel plezier in Oostindie. Het woongenot wordt o.a. bepaald door het contact met de buren c.q. de buurt. Door zitting te nemen in het bestuur van wijkvereniging Bravo! leer je veel mensen kennen in de wijk. Door als wijkvereniging verschillende activiteiten te organiseren hopen wij het saamhorigheidsgevoel in de wijk te vergroten. Daarnaast is gebleken dat het vergaderen voor het organiseren van een evenement geen tijdrovende, maar wel een gezellige aangelegenheid is. Ik zou graag zien dat als er een oproep voor vrijwilligers in de nieuwsbrief wordt gedaan, hier door een groot aantal bewoners gehoor aan wordt gegeven door zich aan te melden als vrijwilliger voor de bewuste activiteit.

Heeft u suggesties voor een activiteit of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kan dat op het volgende e-mailadres: activiteitenbravo@gmail.com

  

Voor vragen, opmerkingen en meldingen aan de bestuursleden, stuur een e-mail naar info@wijkverenigingbravo.nl