Enquete Sport, Spel en Bewegen

Toelichting bij de enquête over de inrichting van de buitenste ring bij de Violier

BRAVO, de wijkvereniging van Oostindie, heeft het plan opgevat om samen met de gemeente de buitenste ring om de school in te richten voor “Sport, Spel en Bewegen” voor alle leeftijden en voor validen en mindervaliden. Om dit te realiseren hebben we overleg gehad met de gemeente, verenigingen en de scholen. Maar belangrijk is dat ook de bewoners van de wijk Oostindie achter dit plan staan en hun wensen aangeven voor de inrichting.

Een kleine bestaande pannakooi en een grotere pannakooi (30x 15 mtr) zijn opgenomen in het plan met tevens toestellen in de categorieën Sport, Spel en Bewegen. Op basis van deskundige adviezen is er een keuze gemaakt, maar daar kan van worden afgeweken indien er vanuit de wijk andere behoeftes zijn. Ons verzoek is aan te geven door middel van beantwoorden en inleveren van de enquête, waar uw/je persoonlijke voorkeur naar uitgaat bij elke categorie, zodat we er rekening mee kunnen houden bij de definitieve inrichting.

Het geheel moet uiteraard gefinancierd worden en door de vereniging worden bij fondsen, subsidieverstrekkers en bij bedrijven geld gevraagd.

 

 

Voor de realisatie zijn er ook vrijwilligers nodig bij de aanleg van groenvoorziening en bij de plaatsing van de toestellen. Wil je graag betrokken zijn bij dit project dan vragen we je om dit ook aan te geven bij de enquête. Zeg niet te snel nee want het is een project voor de wijk en door de wijk.


Laden..

Onze partners