Over ons

De wijk- en belangenvereniging van de wijk Oostindie is opgericht in januari 2009.
Inmiddels zijn er meer dan 400 leden ingeschreven.
Het lidmaatschap is uitsluitend voorbehouden aan bewoners van de wijk Oostindie.
De naam BRAVO! is gekozen, omdat in deze naam alles staat weergegeven waar de wijkvereniging voor staat:

Belangen Recreatie Activiteiten Vereniging Oostindie!

Als belangenvereniging is BRAVO! een gesprekspartner van de gemeente Westerkwartier. 2x per jaar vindt er overleg plaats met de gemeente. En er zijn korte lijntjes met de gemeente.
Heeft u vragen of wilt u problemen voorleggen, neem dan graag contact met ons op. Ook kunt u uw ideeën en suggesties voorleggen.

Verder organiseert de wijkvereniging diverse activiteiten gedurende het jaar. Dit met als doel om een nauwere band met uw wijkgenoten te krijgen en het welzijn binnen de wijk te vergroten. De activiteiten worden op deze website aangekondigd. Er wordt regelmatig een digitale nieuwsbrief rondgestuurd onder de leden met daarin nieuws en wetenswaardigheden over de wijk Oostindie.

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Jan Pruim (voorzitter)
  • Johan Poelsma (secretaris)
  • Ton Pruisscher (penningmeester)
  • Patrick Tesselaar (activiteiten coördinator)
  • Jacqueline de Vries (activiteiten coördinator)

Tevens is Lulof Dijk actief als coördinator algemene zaken.

Commissies

Er is een activiteitencommissie welke bestaat uit Patrick en Jacquelien (vanuit bestuur), Mark Uitvlugt, Rianne Smit en Astrid Moolhuizen. Zij zijn verantwoordelijk voor het bedenken, uitwerken, coordineren en uitvoeren van activiteiten in de wijk. Bij activiteiten zijn altijd wel extra handen nodig, dus meld je vooral aan als je zin hebt om mee te doen.

Suggesties voor activiteiten zijn ook altijd welkom. Kijk op de activiteitenpagina.

 

Verslagen

2020: notulen jaarvergadering 04-01-2020

Onze partners