Informatie Bluswater in onze wijk

Datum: 21-2-2022

Op 8 februari 2022 hebben we een brief ontvangen van de Gemeente westerkwartier met informatie over bluswater.

Uit het onderzoek van de Veiligheidsregio Groningen is gebleken dat bij ongeveer 800 huizen in onze gemeente geen bluswater aanwezig is. Dertien van deze panden zijn onbereikbaar voor een blusvoertuig.

In onze wijk Oostindie zijn een aantal adressen ook  niet bereikbaar voor bluswater. De bewoners van deze panden hebben een brief van de gemeente ontvangen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente controleert of alle brandkranen en waterputten goed bereikbaar zijn. Verder baggert de gemeente sloten en vijvers, waar dat een oplossing biedt. Dit doen ze zodat ze daar extra bluswater uit kunnen halen als dat nodig is.

Wat doet de brandweer?

Bij de brandweer is bekend bij welke panden onvoldoende bluswater is. Na een brandmelding komt de brandweer bij die panden met twee bluswagens (in plaats van met één). Voor de meeste branden is de inhoud van één bluswagen voldoende. De focus van de brandweer ligt op het redden van mensen- en dierenlevens. Is iedereen veilig, dan wordt gekeken of een pand kan worden gered.

Wat kunnen de bewoners zelf doen?

De bewoners kunnen zelf rookmelders plaatsen. Als een brand snel wordt ontdekt, dan kan de brandweer ook meer doen. Hoe eerder een brand wordt ontdekt en gemeld, hoe beter. Daarom zijn rookmelders zo belangrijk. Deze zijn vanaf 1 juli verplicht. Op www.eerstehulpbenjij.nl/brand staan tips over rookmelders.

Wat kunnen ondernemers doen?

Ondernemers kunnen informatie vinden op www.checklistbrand.nl wat ze kunnen doe om brand te voorkomen in bedrijven.

Vragen of meer weten?

Heeft u na het lezen van de brief vragen? Neem gerust contact met de gemeente op via bluswater@westerkwartier.nl of bel de gemeente telefoonnummer 14 0594

Met vriendelijke groet,

J. Poelsma

Secretaris BRAVO

Brief: Informatie Bluswater in onze wijk_februari2022.pdf


Onze partners