Maak kennis met de wijkagent

Datum: 21-1-2023

Recent heeft de wijkagent contact gezocht met wijkvereniging BRAVO! om korte lijnen te hebben. Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken ‘onze’ wijkagent.

“Wij houden het graag veilig”

Even voorstellen

De wijkagent van Leek is Arjan van der Velde. Arjan (42 jaar) is sinds 2 jaar de wijkagent voor het gebied ‘gemeente Leek’ en werkt al 11 jaar bij de politie. Arjan wordt ondersteunt door Kim Roossien (34 jaar). Kim werkt voor Zuidhorn, maar ondersteunt Arjan nu dus ook in Leek.

Arjan en Kim geven aan dat ze als wijkagent zeer betrokken zijn bij wat er gebeurt in de wijk. Zo lezen zij dagelijks alle meldingen die uit de wijk komen. Zij zijn binnen de politie degene die de trends volgen, die het sentiment en de sfeer in de wijk kennen en die langskomen om een praatje te maken of om polshoogte te nemen.

“Als er zoiets als straatroof plaatsvindt, dan heb ik daar buikpijn van,” geeft Arjan aan als hem gevraagd wordt of hij zich het gezicht van de politie voor Leek voelt. “Je wilt niet dat zoiets gebeurt en doet er alles aan om het zo snel mogelijk weer veilig voor de wijkbewoners te maken”. Daarnaast zijn ze ook graag preventief bezig, zo gaan ze bijvoorbeeld in gesprek met jongeren als ze merken dat er groepen zijn die zich tegen elkaar keren. “Op deze manier hoop je te voorkomen dat het gaat escaleren”.

Zichtbaarheid

Arjan en Kim vinden het belangrijk om aanspreekbaar te zijn in de wijk. Tijdens hun diensten komen ze in de wijk, bij zomerdag bij voorkeur op de fiets. Niet alle meldingen die binnenkomen zullen door hen worden afgehandeld, maar zij zijn vaak wel degene die nog even een keer extra langs komen, of die aankloppen voor een gesprek.

“Als jou iets opvalt of je hebt ergens last van, maak dan een melding. Alle meldingen worden gelezen.” Doordat de wijkagenten alle meldingen lezen van hun wijk kunnen zij sneller verbanden leggen. Niet altijd wordt er op iedere individuele melding gereageerd door de politie. Soms is de melding niet iets waar de politie op moet acteren en komt bijvoorbeeld de BOA langs. Maar doordat de wijkagent alles leest weten ze daardoor goed wat er speelt in de wijk. En dat helpt het preventieve werk van de wijkagent ook weer.

Achtergrondinformatie

In gemeente Westerkwartier zijn er 4 werkgebieden, de ‘oude gemeenten’: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Per gebied zijn er 2 wijkagenten. Daarnaast zijn er ook nog een aantal thematische wijkagenten, zoals bijvoorbeeld Arno de Boer voor het thema jeugd en verwarde personen. En er is een digitale wijkagent die o.a. de sociale mediakanalen beheert en weet wat er online speelt in de wijk. De politie werkt ook met vrijwilligers. Zij doen bijvoorbeeld verkeerscontroles of lopen voet-surveillance.

De wijkagent heeft tweewekelijks vergaderingen met de gemeente zodat zij over en weer goed geïnformeerd zijn. En de wijkagent onderhoudt het netwerk met bijv. de woningbouw, de ondernemers en de gemeente.

Contact/melding

Wil je meer weten en/of op de hoogte blijven van het werk van de politie en wijkagenten in Westerkwartier. Volg ze via:

https://www.instagram.com/politie_westerkwartier/

https://www.instagram.com/wijkagenten_westerkwartier/

https://nl-nl.facebook.com/POLWesterkwartier/

Maak melding bij de politie door te bellen naar: 0900-8844 of meld via de website: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen


Onze partners