Nieuwsbrief en enquetes

Datum: 27-10-2020

Binnenkort kunnen jullie de eerste nieuwsbrief van 2020 verwachten!! Geheel in nieuwe stijl met het nieuwe logo. Via de nieuwsbrief informeren we jullie over wat er speelt in de wijk en wat er vanuit Bravo georganiseerd wordt.

Na de nieuwsbrief zullen we 3 enqûetes sturen.

  1. Sport, spel en bewegen (inrichting terrein rondom de Brede School). Zie dit document voor een introductie op deze enqûete.
  2. AED (waar in de wijk en hoe te regelen)
  3. Wilde bloemen (of en waar wilde bloemen in de wijk)

We zijn er als Bravo voor en door jullie, dus de mening van bewoners rondom deze onderwerpen is essentieel. Laten jullie je mening horen?


Onze partners