Update De Hoven

Datum: 1-10-2020

De Hoven fase 3 is in voorbereiding. De grond wordt bouwrijp gemaakt. Ook wordt het oude gebouw van de brede school in Oostindie gesloopt zodat hier woningen kunnen komen.

De laatste fase van De Hoven wordt dit najaar aangelegd en is gelegen rondom een nog te graven ven. De meeste kavels kijken uit op deze ven en zes kavels liggen naast een parkje. Grenzend aan deze laatste fase van De Hoven komt langs de weg Oostindie nog een riante kavel. Deze ligt tussen twee parkjes in.

Schoollocatie

Nu de brede school verhuisd is naar het nieuwe gebouw de Violier, worden de oude gebouwen gesloopt. Deze locatie wordt nu geschikt gemaakt voor woningbouw. De straat Appelboom wordt doorgetrokken en krijgt een aansluiting op De Knip. De locatie wordt ingevuld met de tweede fase van de al gebouwde projectwoningen. Aan de rand komen drie particuliere kavels, die een tuin op het zuiden hebben en uitkijken op het Centrumpark.

Kavelaanbod

In de laatste fase van De Hoven geeft de gemeente tien bouwkavels uit. Op de schoollocatie geeft de gemeente drie bouwkavels uit.

 

 


Onze partners