Vleermuisschermen in Oostindie

Datum: 3-3-2022

Bericht van Gemeente Westerkwartier:

Wij plaatsen vleermuisschermen in Oostindie Zuid. U leest hier waarom wij dat doen.

In Oostindie Zuid komen vleermuizen voor. Zij maken gebruik van lijnstructuren zoals lanen en houtsingels om langs te vliegen. Wij kappen een aantal houtsingels vanwege de aanleg van de nieuwe wijk. Hier planten wij weer nieuwe lanen en singels voor terug. Wij kappen in februari. Dit is onder andere afgestemd op de winterslaap van de vleermuizen. De vleermuizen zijn vanaf maart weer actief. Dan zijn de nieuwe lanen en singels nog niet aangeplant. Daarom zetten wij na de kap vleermuisschermen neer. Deze vormen een tijdelijke vliegroute voor de vleermuizen. Op de foto ziet u voorbeelden van vleermuisschermen.

De vleermuisschermen blijven staan totdat de nieuwe lanen en singels groot genoeg zijn om als vliegroute te kunnen dienen voor de vleermuizen.

Het plaatsen van de vleermuisschermen is een verplichting die voorkomt uit het activiteitenplan en ecologisch werkprotocol, die zijn opgesteld naar aanleiding van ecologisch onderzoek.

Bron: https://www.leek-oostindie.nl/vleermuisschermen-in-oostindie-zuid/


Onze partners